OM DU VILL HYRA

FÖR UTHYRARE

Du är välkommen att lägga in annonser på vår anslagstavla.

Anslagstavlan är en fri tjänst, i första hand avsedd för den som söker logi men du kan lägga in anslag även om annat som har med ämnet att göra, till exempel om du söker hantverkshjälp. Om du vill hyra ut logi ska du i stället använda vår fria annonsering under Anmäl object i menyn. Anslag som har regionmarkering kommer att meddelas till annonsörer i respektive region.

-Anslagen får vara max 510 tecken inklusive mellanslag och måste ha en rubrik.
-Anslagen ligger kvar till angivet slutdatum dock längst i fyra månader.
-Anslagen ska vara undertecknade med namn eller signatur och det ska finnas telefonnummer och/eller e-postadress angivet.
-Vi förbehåller oss rätten att ta bort anslag som kan vara personligt stötande eller inte följer etiska regler hos oss eller vårt webbhotell.