OM DU VILL HYRA

FÖR UTHYRARE

Användarvillkor för Hyrbo


1. Allmänna villkor

1.1 Med “Hyrbo” menas www.hyrbo.se som ägs och drivs av Stugbasen AB (556681-5238).
1.2 Genom att använda tjänsterna på Hyrbo godkänner du våra användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Om du bryter mot våra användarvillkor har vi rätten att radera eventuella annonser utan att ge ut någon form av ersättning.
1.3 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra våra användarvillkor på eget initiativ. Du bör regelbundet besöka http://www.hyrbo.se/index.aspx?sida=hv_avtal för att se eventuella förändringar som kan påverka dig i den senaste versionen av Användarvillkoren.
1.4 För att ingå ett avtal om Hyrbos tjänster måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande.
1.5 Vi förbehåller oss rätten att neka användare våra tjänster om de tidigare har brutit mot våra användarvillkor.
1.6 Hyrbo erbjuder endast annonsplats och sköter därför ingen bokning eller förmedling. Vi ansvarar inte för annonsers utseende eller antalet annonssvar som tillfaller annonsen.
1.7 Du som användare åtar dig att hålla Hyrbo skadelöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av att du som användare agerat i strid med dessa Användarvillkor, gällande lag eller tredje parts rättigheter.
1.8 Besökare och användare ger sitt medgivande till användandet av cookies (används av de flesta hemsidor och är användarpreferenser som lagras lokalt på din dator).

2. Annonsinnehåll

2.1 Samtliga uppgifter som uthyraren anger måste vara korrekta och ge en sanningsenlig och aktuell uppfattning om bostaden. Detta gäller exempelvis information om inventarier och bostadens standard. Informationen får endast avse en bostad. Uthyraren är personligen ansvarig för innehållet i sin annons.
2.2 Hyrbo kan ej hållas ansvariga för en annons innehåll om uthyraren bryter mot 2.1.
2.3 Om det framkommer information om att dom eller tvistelösningsbeslut har fattats mot en uthyrare kontaktas uthyraren av Hyrbo. Vid mindre felaktigheter ombeds uthyraren att omedelbart ändra uppgifterna i annonsen. Vid stora felaktigheter har Hyrbo rätten att radera annonsen omedelbart, ersättning för annonskostnader kommer ej att betalas tillbaka ut eftersom annonsören brutit mot annonsvillkor 2.1.
2.4 Det åligger annonsören att själv vara aktiv och uppdatera text och bilder i sin annons så att annonsen förblir aktuell och enkel att hitta vid olika sökningar. Ändringar skall ske i befintlig annons och ej genom insättning av ny annons.
2.5 Uthyraren lovar att ej publicera någon annans material på Hyrbo, t.ex. bilder som ej är uthyrarens egna, utan att ha fått tillåtelse av ägaren.
2.6 Uthyraren måste själv äga det hyresobjekt som annonseras ut, alternativt vara ombedd av ägaren att annonsera ut bostaden på Hyrbo.

3. Underhåll av tjänst

3.1 Hyrbo har rätt att göra uppdateringar och ändra i tjänsten under pågående annonsperiod så t.ex. utseende, innehåll och sökfunktioner.
3.2 Hyrbo ansvarar för att sidan är i drift och har en tillgänglighet i linje med branschen, med undantag av tid som åtgår för uppgraderingar och reparation av Hyrbo.
3.3 För driftstörningar/sabotage orsakad av tredje part, t.ex. driftstörning hos webbhotell / e-post leverantör eller hacker attack, kan Hyrbo ej ansvara.
3.4 Uthyraren ansvarar själv för att ange korrekta kontaktuppgifter i sin annons. Hyrbo ansvarar inte för uteblivna eller fördröjda annonssvar.

4. Uthyrning

4.1 Uthyraren ansvarar själv för uthyrningen av sin egen bostad.

Senaste uppdateringen av dokumentet gjordes 2015-11-26» Tillbaka